30131524
Forlæng dit batteri´s levetid ved at følge disse anvisninger

Opbevar så vidt muligt batteriet køligt. Batteriet bør ikke udsættes for temperaturer lavere end -10ºC og højere end 40ºC.


Ved langtidsopbevaring af batteriet bør batteriet opbevares køligt og ca. halvt opladet. Oplad batteriet 1 time hver 2. måned. Denne metode vil formindske battericellernes permanente kapacitetstab.


Lad aldrig opladeren være tilsluttet til batteriet i længere perioder. Afmontér så vidt muligt opladeren efter endt opladning, f.eks. efter en opladning natten over.


Opladning af batteriet må ikke foregå ved temperaturer lavere end 0ºC og ikke højere end 35ºC.


Batteriet må aldrig udsættes for temperaturer højere end 60ºC.


Batteriet skal oplades straks når det er helt afladt. Batteriet må aldrig henstå afladt i længere perioder.


Udsæt ikke batteriet for ekstreme vejrsituationer, f.eks. kraftig regn og sne.


Udsæt ikke batteriet for kraftige rystelser og bump (f.eks. ved kørsel i meget ujævnt terræn) da dette kan ødelægge batteriets elektronik.


Udsæt ikke batteriet for hyppige skiftesvise kolde og varme omgivelser, da den kondens som opstår, kan påvirke batteriets elektriske komponenter.